POTGOOIE – RSG

*Please note that the information is only available in Afrikaans /
*Let wel dat die inligting slegs beskikbaar is in Afrikaans
Verskil tussen ‘n kompulsiewe leuenaar en ‘n patologiese leuenaar