POTGOOIE – RSG

*Please note that the information is only available in Afrikaans /
*Let wel dat die inligting slegs beskikbaar is in Afrikaans
Swaartye: Wat maak jy wanneer jy verantwoordelikheid moet neem vir die situasie?