POTGOOIE – RSG

*Please note that the information is only available in Afrikaans /
*Let wel dat die inligting slegs beskikbaar is in Afrikaans
Watter effek het dit op jou as jy jou werk verloor